ชักจะมากไปแล้วนะ *

ชักจะมากไปแล้วนะ

ศิรตะวัน ทหารแกล้ว
Siratawan Thahanklaew

Go too far เป็นคำศัพท์ที่แปลว่า เกินไป หรือ สุดโต่ง เช่นเวลาคุณเล่าเรื่องความฝันให้เพื่อนฝัน แล้วเพื่อนกลับหัวเราะเยาะคุณ ก็สามารถพูดออกไปได้เลยว่า “It’s no laughing matter. That’s going too far.” (ไม่ใช่เรื่องน่าขำเลยนะ ชักจะมากไปแล้ว) พร้อมกับทำหน้าจริงจังไปด้วย เชื่อเถอะว่าเพื่อนคุณคงเงียบและตั้งใจฟังคุณมากขึ้นทันที

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s