Welcome to the world *

Welcome to the world

โดย ศิรตะวัน ทหารแกล้ว
Siratawan Thahanklaew

เป็นประโยคที่มักจะพูดกันเพื่อเตือนสติฝ่ายตรงข้ามว่า ให้ยอมรับความจริงและกล้าเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ เช่น นักธุรกิจใหม่ที่เข้าสู่สนามการแข่งขันทางธุรกิจ มักอ่อนประสบการณ์ ทำให้ประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไป ด้วยคิดว่า การเป็นคนรุ่นใหม่ เสพสื่อเยอะ มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีจะทำให้เป็นผู้รู้ลึก รู้จริง แต่ในโลกของการทำธุรกิจจริงๆ แล้ว นอกจากความรอบรู้เชิงวิชาการ ยังต้องอาศัยประสบการณ์มากพอที่จะพาธุรกิจของตนเองให้ดำเนินไปตลอดรอดฝั่ง ไม่เพลี่ยงพล้ำต่อคู่ต่อสู้ แถมนักธุรกิจบางรายที่ร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงที่คิดว่า ไว้ใจได้ แต่สุดท้ายก็ถูกเชิดเงินหนีไปเสียดื้อๆ อย่างนี้ประโยคว่า Welcome to the world คงจะใช้ได้ดี เพราะนี่แหละโลกความจริงที่เราต้องยอมรับและข้ามผ่านมันไปให้ได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s