คนขี้แพ้ *

คนขี้แพ้

โดย ศิรตะวัน ทหารแกล้ว
Siratawan Thahanklaew

 glee-tv-show1

ใครเคยดูซีรีย์เรื่อง GLEE บ้างยกมือขึ้น! แล้วเคยสงสัยไหมว่า ทำไมต้องทำมือเป็นสัญลักษณ์ตัว L วางไว้บนหน้าผาก เพราะการทำมือลักษณะนี้ถือเป็นการด่าอีกฝ่ายว่า LOSER หรือพวกขี้แพ้ ซึ่งเป็นความหมายเชิงลบ โดยในเว็บไซต์ urbandictionary.com ได้ให้นิยามของศัพท์นี้ว่า LOSER หมายถึง บุคคลที่ไร้เพื่อน และอายุเกิน 25 แล้วแต่กลับอาศัยอยู่กับพ่อแม่ นอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่ยังเอาดีอะไรไม่ได้กับชีวิตอีกต่างหาก อาจเพราะผู้คนที่อยู่ในวัฒนธรรมตะวันตก พออายุ 17-18 ก็เริ่มจะหาทางขยับขยายไปหาที่อยู่ของตนเองแล้ว หากใครยังอยู่กับครอบครัวก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกไม่เอาถ่าน ซึ่งต่างจากวัฒนธรรมแถบบ้านเราที่นิยมอยู่กับพ่อแม่ไปตลอด และนอกจากคำว่า LOSER แล้ว ยังนิยมใช้คำว่า QUITTER ในความหมายเดียวกันอีกด้วย

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s