ตามหาจนพบเจอ *

ตามหาจนพบเจอ

โดย นางสาวศิรตะวัน ทหารแกล้ว
รหัสนักศึกษา 5004102042
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาิอังกฤษและการแปล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ฉันเดินดุ่มด้นไปในไพรพฤกษ์                         หมายเจาะลึกว่าความสุขอยู่ที่ไหน

เพื่อศึกษาแก่นแท้ให้แน่ใจ                               ไม่ยอมสิ้นอายุขัยก่อนได้พบ

 (บทกวีจากภาพยนตร์เรื่อง The Dead Poet Society)

 

        ในครั้งที่ฉันจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนมาสู่นักศึกษานั้น    เพื่อนของฉันต่างค้นพบสิ่งที่ตนรักและมุ่งสู่เป้าหมายของตน ทุกคนกำลังเดินขึ้นบันไดอีกขั้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข บันไดที่ทอดไปยังสิ่งที่เราฝัน สำหรับฉันแล้วกลับหาตนเองไม่พบ ฉันมีสิ่งที่สนใจมากมายเหลือเกิน จนอดที่จะสับสนไม่ได้ว่า แท้จริงแล้วฉันต้องการอะไร แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็มี “ที่อยู่”ถือได้ว่าไม่ไร้ที่ยึดเหนี่ยว แต่อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นแค่ “ที่อยู่” ไม่ใช่ “บ้าน” หลังที่ฉันจะใช้ชีวิตไปอีกสี่ปี ไม่ใช่ที่ๆรวมความรัก ความสุข และความฝันของฉัน ฉันจึงเดินทางตามหาบ้านของตนเอง โดยใช้แรงผลักดันภายในที่มี คือความฝันและเป้าหมายของชีวิต และแรงผลักดันที่ว่านี้ก็ทำให้ฉันก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านหลังเล็กๆแห่งสาขาการแปลในที่สุด

ชีวิตเปลี่ยนผัน นับตั้งแต่วันที่ฉันเป็นนักศึกษา ฉันเปรียบเสมือนลูกคนเล็กที่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจาก ครอบครัวใหม่  ฉันหันไปมองคนแปลกหน้านับสิบที่อยู่รอบตัวด้วยความตื่นเต้นที่จะได้รู้จักตัวตนของพวกเขา ฉันว่ามันเป็นสิ่งพิเศษทีเดียว ที่คนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน มารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีดีร่วมกัน  เราอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความรักในสิ่งเดียวกัน  นั่นคือความประทับใจแรกของฉัน ซึ่งทำให้ฉันเกิดความรู้สึกว่า ฉันจะเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่เรียนจบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการแปลให้ได้  ในเมื่อฉันเลือกก้าวเข้ามาในบ้านที่ฉันภูมิใจแห่งนี้แล้ว ฉันก็จะจบไปด้วยความภาคภูมิใจเช่นกัน ความภูมิใจที่มากกว่าใบปริญญา….ความภูมิใจที่ฉันได้ค้นหาในสิ่งที่ต้องการ ฉันจะเก็บเกี่ยวทุกย่างก้าวของการเดินทาง ประสบการณ์ที่ได้รับ วิชาความรู้ ทั้งหมดทั้งมวลให้คุ้มค่าภายในระยะเวลา 4 ปี  ฉันยังสานต่อความคิดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ โดยฉันเชื่อว่า หากเรามีเป้าหมายใด เราควรมีความกล้าพอที่จะไขว่คว้าด้วย ฉันรักการเรียนรู้ ฉันเชื่อว่าการเรียนรู้คือการเปิดโลกทัศน์ทางปัญญา มองโลกด้วยแง่มุมที่กว้างขวางผ่านทางสายตาที่ไม่มืดบอด  หากเปรียบเราเป็นมีด จะมีประโยชน์อะไรถ้าจะเป็นเพียงมีดที่มีด้ามจับสวย แต่ไร้ซึ่งความคม ถึงแม้จะเป็นมีดด้ามไม้ธรรมดา หากฝึกฝนลับตัวเองจนคมกริบย่อมดีกว่ามีดด้ามเพชรแต่เป็นสนิม เพราะค่าของมีดอยู่ที่ความคมหาใช่ด้าม  ดังนั้นชีวิตมหาวิทยาลัยของฉันจึงเป็นวัยที่สั่งสมความรู้ ลับสมอง และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ที่จะนำเราจากวัยรุ่นตอนปลายสู่การเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในโลกแห่งการทำงาน เราจะพัฒนาจากนักศึกษา เป็นคนคุณภาพออกไปสู่สังคมภายนอก

มีคนจำนวนมากเข้าใจว่า การเรียนสาขาภาษาอังกฤษการแปลจะประกอบอาชีพนักแปลได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นจุดที่หลายคนมองข้ามไป เพราะในความเป็นจริงแล้ว การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่เปิดกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งมีความจำเป็นในปัจจุบัน  หากเรามีทักษะทั้งสี่คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนที่สมบูรณ์และเปี่ยมไปด้วยทักษะด้านการแปล เราจะเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ความรู้ ความสามารถในการเลือกอาชีพในอนาคตได้หลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาชีพนักแปลก็เป็นอาชีพที่ดี เป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดงานในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ามีผู้รู้ภาษาต่างประเทศจำนวนมาก แต่ผู้ที่รู้อย่างลึกซึ้งและแท้จริง มีจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจากวิชาการแปลที่ฉันได้ศึกษาจึงทำให้ฉันพบว่า การแปลคือการสร้างสรรค์ศิลปะโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด  การเป็นนักแปลไม่เพียงต้องมีใจรักเท่านั้น แต่ต้องทุ่มเท มีความอุตสาหะพยายาม รวมถึงความเข้าใจความหลากหลายของภาษาอย่างแท้จริง เพราะเราศึกษาตั้งแต่ลักษณะและความหมายของคำ ซึ่งจากรายวิชานี้ทำให้ฉันพบว่า การศึกษาที่มาของคำเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น หากมองให้ลึกลงไป คำหนึ่งคำสามารถสะท้อนความคิด ค่านิยม สภาพสังคมในยุคนั้นรวมถึงมีความหมายโดยนัยที่ต้องอาศัยการตีความ และมีความหมายแตกต่างกันออกไปหลายประการซึ่งมีประโยชน์ในการตีความวรรณกรรม เรื่องสั้น และบทกวี ซึ่งจะทำให้เราทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้แต่ง จากการที่เราได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน ทำให้เรามีความรู้ที่อัดแน่นจนนำไปต่อยอดได้โดยง่าย   นอกจากรายวิชาดังที่ฉันกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลากหลายวิชาที่ฉันรักและมีความประทับใจ หนึ่งในนั้นคือ วิชาภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ที่มีความสำคัญมากในโลกไร้พรมแดนที่ผู้คนติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น โดยเฉพาะทางธุรกิจ มีบริษัทข้ามชาติเกิดขึ้นจำนวนมาก โลกรอบตัวหมุนไปเร็ว เราจึงต้องก้าวให้ทันโลก และการติดต่อสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เมื่อเรามีความเข้าใจในวัฒนธรรมของชาติอื่น การติดต่อสื่อสารจะเป็นไปด้วยดี ไร้ความขัดแย้ง นอกจากนั้น การเรียนวิชานี้ส่งผลให้ฉันมองโลกเปลี่ยนไป การเสพวัฒนธรรมให้เข้าถึงแก่นมีประโยชน์มาก ทำให้ฉันไม่ตื้นเขิน ไม่ตัดสินผู้คนจากวัฒนธรรมอื่นด้วยอคติ แต่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้น  ส่งผลให้การสื่อสารของฉันเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้น สิ่งที่ฉันประทับใจนอกเหนือจากวิชาอันหลากหลาย เห็นจะเป็นอาจารย์ผู้สอนซึ่งอาจารย์แต่ละท่านต่างมีวิธีการสอนเฉพาะตัวที่สามารถกระตุ้นศักยภาพนักศึกษาแต่ละคนไปยังจุดสูงสุด นอกจากวิธีการสอนที่เป็นระบบและทั่วถึงแล้ว บรรยากาศในห้องเรียนก็เต็มไปด้วยความสุขและผ่อนคลายอย่างที่ฉันชื่นชอบ เราทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเรียนรู้ร่วมกับผู้สอนอย่างแท้จริง  เรามีการเสนอความคิดเห็น แสดงความเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าทำ และรู้จักแก้ไขปัญหา การเรียนรู้แบบบูรณาการเปิดโอกาสให้เราแสวงหาความรู้ด้วยตนเองก่อนในขั้นต้น เพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน รู้จักเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้มาใช้ในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้เราได้เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียมากมาย ได้รับทั้งสาระและความบันเทิงเต็มเปี่ยม เราได้ศึกษากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นและนำองค์ความรู้ที่ได้มาอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ก่อให้เกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า เราเน้นการเรียนรู้ที่เข้มข้นในเนื้อหา ศึกษาอย่างรู้จริง ไม่ทิ้งความสนุก และรู้จักประยุกต์ใช้ เพราะในโลกแห่งการทำงาน ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น  และแม้ว่าฉันจะรักการเรียนและให้ความสำคัญกับการเรียนมาก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ฉันจะใช้ชีวิตในแต่ละวันไปในทิศทางเดียวโดยการเรียนรู้แต่สิ่งที่อยู่ในทฤษฎีเท่านั้น วิชาชีวิตนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันเช่นกัน เปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่คอยเติมรสชาติให้ชีวิต วิชาชีวิตที่ฉันกล่าวถึงคือ การทำกิจกรรม ถึงแม้ว่าการเรียนจะทำให้เรามีงานทำ แต่การทำกิจกรรมทำให้เราทำงานเป็น รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น เราจะไม่มองตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง แต่เราจะทำตัวเฉกเช่นฟองน้ำที่อุ้มน้ำอยู่ คือ หัดเรียนรู้จากผู้อื่น หากเกิดความขัดแย้ง เราจะรู้จักประนีประนอม รู้จักควบคุมอารมณ์  ทำให้เรามีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น หากมีข้อผิดพลาด เราจะรู้จักแก้ไข  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ  พร้อมกับการรู้จักตัวเองดีขึ้นเมื่อมีความเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งของตน ตัวฉันและเพื่อนๆหลายคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทางคณะและทางสาขา จัดขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ที่พวกเราเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมารวมกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการแปล เพื่อนำไปก่อประโยชน์ต่อประเทศด้านการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องในสาขาวิชาเช่นการเข้าค่ายร่วมกัน หรือกิจกรรมอันสร้างสรรค์อื่นๆ ด้วย

ในตอนนี้ฉันเดินทางมาเกือบถึงปลายทางแล้ว จากคนแปลกหน้าในวันแรกที่ฉันพบกลายเป็นเพื่อนสนิทแทบทั้งสิ้น สำหรับฉัน เพื่อนมีความสำคัญมากในชีวิตมหาวิทยาลัย  ฉันรู้ว่าการหามิตรแท้ในสังคมปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย  มีคนมากมายพร้อมหัวเราะไปกับเรา แต่จะมีสักกี่คนที่พร้อมจะร้องไห้และเผชิญปัญหาร่วมกับเรา อย่างไรก็ตาม ฉันก็พานพบสิ่งที่เรียกว่า มิตรภาพ ฉันเรียนรู้เพื่อนแต่ละคนจากที่ฉันอยู่มาทุกกลุ่มในห้อง คุยกับทุกคนในชั้นเรียน ฉันมองเห็นตัวตนพวกเขาที่ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แม้บางเรื่องเราจะมีความแตกต่างกัน แต่เราก็ แตกต่างอย่างไม่แตกแยก เรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มิตรภาพที่ดี เริ่มต้นที่หัวใจที่เปิดรับ และจากการที่เราใช้หัวใจในการสร้างมิตรภาพนี่เอง ทำให้กำแพงที่กางกั้นเราไว้ทลายไปจนหมดสิ้น เรียกได้ว่า บ้านหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของฉัน เป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมเด็กคนหนึ่งจากตอนแรกที่มีเพียงความรักที่จะเรียนรู้ ให้รู้จักเรียนรู้ที่จะรักด้วย  สำหรับฉันแล้ว บ้านหลังนี้คือสถานที่หลอมรวมความสุข ความประทับใจ และความรู้  เต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ชั้นดี ที่มีคณาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้ปลูกฝัง รุ่นพี่ที่คอยดูแลบ่มเพาะให้งอกเงยไปในทิศทางที่ดี   เพื่อนที่เติบโตจากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมร่วมกัน  มาสู่รุ่นน้องที่จะผลิใบอ่อนสืบทอดปณิธานเหล่านี้ต่อไป ในบ้านแห่งการแปลที่ผูกพันพวกเราไว้ร่วมกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s